Obchodné Podmienky – E-Shop | Choreofactory

Obchodné podmienky

Objednávky

Objednávky prijímame:

  • cez internet na www.shop.choreofactory.sk

Objednaním tovaru zákazník akceptuje ponuku a súhlasí s obchodnými podmienkami Sempre Movimento, s.r.o. Sempre Movimento, s.r.o. neodkladne potvrdí zákazníkovi prijatie objednávky na realizáciu.

Ceny

Sempre Movimento, s.r.o. je platca DPH podľa §4 . Ceny sú uvedené v eurách vrátane s DPH.

Zákazník má nasledujúce možnosti úhrady ceny, uvedenej  na webových stránkach alebo v katalógu: na dobierku.

K cene je potrebné pripočítať náklady na doručenie tovaru vo výške 3,30 € v prípade pri doručení zásielky Kuriérom alebo pri vyzdvihnutí zásielky osobne na odbernom mieste Hračky – Universal Shop, Mierové námestie 30, 018 51 Nová Dubnica.

Odoslanie tovaru

Odoslanie tovaru sa uskutoční do 2-7 pracovných dní od prijatia objednávky, okrem prípadu, že pri objednávaní bol uvedený iný termín dodania.

Odoslanie tovaru sú realizované v poradí podľa prichádzajúcich objednávok, až do vyčerpania zásob. V prípade veľkého množstva objednávok niektoré výrobky môžu byť doručené osobitnou zásielkou v neskoršom termíne, v priebehu  3-4 týždňov odo dňa prijatia objednávky. Odoslanie tovaru je obmedzené pre územie Slovenska.

Náklady na dopravu sú započítané len raz pri hlavnej dodávke aj vtedy, ak objednávka bude realizovaná po častiach. Termín realizácie objednávky sa môže predĺžiť z dôvodov, ktoré Sempre Movimento, s.r.o. nemôže ovplyvniť.

Vyhradzujeme si právo na priebežné zmeny v cenách tovarov, ktoré sú v ponuke, ako aj vo výške nákladov na dopravu, pričom tieto zmeny neovplyvňujú práva osôb, ktoré si objednali tovar pred uskutočnením týchto zmien.

Právo na vrátenie tovaru (právo odstúpiť od zmluvy)

Garantujeme právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť objednaný tovar bez udania dôvodu. Od dohody je možné odstúpiť do 14 dní od obdržania zásielky. Lehota 14 dní je dostatočná na podanie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Pre dodržanie 14-dňovej lehoty na podanie oznámenia o odstúpení od zmluvy stačí zaslať oznámenie pred uplynutím tejto lehoty na adresu Sempre Movimento, s.r.o, Okružná 586/67, 018 51 Nová Dubnica. Vrátenie vzájomného prospechu zmluvných strán sa uskutoční neodkladne, najneskôr do 14 dní od dátumu, kedy Sempre Movimento, s.r.o, prevezme vyhlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy o predaji.

Sempre Movimento, s.r.o, môže zadržať výplatu platby od kupujúceho až do vrátenia zásielky alebo doručenia dokladu o jej vrátení v závislosti od toho, čo nastane skôr.

Tovar je potrebné odoslať na vlastné náklady Slovenskou poštou (nie na dobierku) na adresu Sempre Movimento, s.r.o, Okružná 586/67, Nová Dubnica 01851. Tovar ponúkaný ako súprava, je potrebné odoslať kompletne. Zákazník môže využiť doklad pre vrátenie tovaru, ktorý je priložený k faktúre. Od 1.2.2016 banky zaviedli zmeny v platobnom styku, platí len IBAN účet. Prosíme o uvedenie čísla bankového účtu vo formáte IBAN, v inom prípade nie je možné realizovať prevod peňazí za vrátený tovar prevodom. Vrátený tovar nesmie byť poškodený, nesmie niesť stopy opotrebovania okrem bežného zaobchádzania so zakúpeným tovarom (napríklad skúšanie alebo kontrola tovaru). V prípade vrátenia poškodeného tovaru alebo tovaru, ktorý nesie stopy presahujúce hranice bežného zaobchádzania, môže Sempre Movimento, s.r.o, účtovať kupujúcemu náhradu škody, pokrývajúcu náklady na poškodenie alebo opotrebovanie, pričom výška tejto náhrady môže byť odpočítaná z čiastky predajnej ceny, podliehajúcej vráteniu v prospech kupujúceho. Nie je možné vymeniť vrátený tovar za iný. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú.

Prosíme, aby ste dodržali stanovený termín vrátenia tovaru. Čiastka za vrátený tovar bude zaslaná bankovým prevodom na účet.

V prípade, ak Sempre Movimento, s.r.o, nedodá všetok objednaný tovar do 30 dní, má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy s okamžitou platnosťou.

Záruka (reklamácia)

Sempre Movimento, s.r.o, vynakladá maximálne úsilie na to, aby tovar, doručený zákazníkovi, bol bezchybný a zodpovedal zadanej objednávke. Sempre Movimento, s.r.o, zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou. Chybný tovar zasielajte na adresu Sempre Movimento, s.r.o, Okružná 586/67, Nová Dubnica 01851 spolu s popisom nedostatkov a identifikačnými údajmi zákazníka.  Reklamačný formulár môže byť do Sempre Movimento, s.r.o, zaslaný ľubovoľnou formou, jeho odoslanie zároveň s reklamovaným tovarom môže urýchliť  vybavenie reklamácie.

Ak je požiadavka opodstatnená, Sempre Movimento, s.r.o, uhradí reklamujúcemu aj náklady vzniknuté pri dodaní reklamovaného tovaru na základe dokladu, ktorý reklamujúci predloží. Ak takýto doklad neposkytne, bude mu uhradená suma vo výške najlacnejšej dodacej možnosti, akú Sempre Movimento, s.r.o, ponúka.

Sempre Movimento, s.r.o.

IČO: 50444875
DIČ: 2120392670
IČ DPH: SK2120392670 podľa §4

Okružná 586/67,
018 51 Nová Dubnica
0949844444
shop@choreofactory.sk

Odberné miesto

Hračky – Universal Shop
Mierové námestie 30,
018 51 Nová Dubnica